Centrum Mondzorg Eersel wordt M3

Per 1 september jl. is Centrum Mondzorg Eersel onderdeel van M3 Mondzorg geworden. Wat betekent dat nu precies voor u als patiënt van de praktijk in Eersel?

Het team van assistentes blijft uw vertrouwde gezicht. Zo ook tandarts Branellec. Zij blijft een aantal dagen werkzaam in de praktijk. Aangevuld door een andere tandarts - Rikkert Dings - om zo uiteindelijk ervoor te zorgen dat de praktijk weer alle dagen geopend is. Momenteel is de praktijk geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00-12.30 u en van 13.15-17.00 uur.

De naam van de praktijk is inmiddels wel veranderd in M3 Mondzorg Eersel. Het blijft de kleine, persoonlijke praktijk waarbij we gebruik kunnen maken van de expertise, de efficiency, het kwaliteitsdenken en de bredere vakinhoudelijke kennis van M3.

Onze correspondentie etc. is op M3-papier. Verder krijgt u voortaan uw factuur via FAMED. Zij declareren eerst het bedrag van uw factuur bij uw zorgverzekeraar. Dat gedeelte dat de zorgverzekeraar niet vergoedt, wordt vervolgens aan u gefactureerd door FAMED. Het telefoonnummer van de praktijk blijft hetzelfde. Het e-mailadres verandert in eersel@m3.nl. De website voor meer informatie is www.m3.nl.

Via de website kunt u voortaan ook uw afspraak voor de halfjaarlijkse controle en/of de mondhygiënist maken. Ga daarvoor naar www.m3.nl, kies PATIËNTEN, kies AFSPRAAK MAKEN. U kunt in datzelfde menu ook controleren of wij uw goede telefoonnummer (liefst mobiel en vast) hebben en uw e-mailadres.

Mocht u vragen of anderszins hebben dan kunt u contact opnemen met de praktijk. Binnenkort ontvangt u een nieuwsbrief met meer informatie over M3 Mondzorg Eersel.