Binnen M3 zijn nieuwe patiënten van harte welkom!

Voor inschrijving in ons patiëntenbestand ontvangen wij graag uw persoonlijke gegevens. U kunt daarvoor gebruik maken van ons inschrijfformulier en de gezondheidsvragenlijst. Als wij beide formulieren ingevuld hebben ontvangen, plannen we een eerste afspraak met u in. 

Tijdens uw eerste afspraak voert de tandarts een algemeen mondonderzoek uit en worden er als dat nodig is, foto’s gemaakt van uw gebit. Graag ontvangen wij tijdens uw eerste afspraak ook het tandheelkundige dossier (inclusief actuele foto's) van uw oude tandarts. 

Wij maken u erop attent dat als u gesaneerd bent bij inschrijving (u bezoekt tenminste 1 keer per jaar de tandarts) én u kunt uw tandheelkundige dossier aan ons overhandigen, dan ontvangt u na uw controle/behandeling bij M3 Mondzorg uw rekening via Fa-med. Bent u niet gesaneerd dan helpen wij u ook graag van uw klachten af maar dan dient u uw rekening wel na afloop van uw behandeling in onze praktijk te voldoen. Uiteraard kan M3 Mondzorg er ook voor zorgen dat uw gebit gesaneerd wordt!