Wij zijn weer geopend voor uw tandheelkundige zorg!

Kijk hier voor meer informatie i.v.m. onze coronamaatregelen en onze aangepaste werkwijze »

Wij zijn er weer voor u!

Geplaatst op donderdag 23 april 2020

Na zes weken van sluiting voor reguliere tandheelkundige zorg in verband met het coronavirus zijn wij weer veilig en verantwoord aan het werk. Meer dan ooit is het belang van een gezonde mond duidelijk geworden. Meer dan ooit hebben wij ons werk gemist. Onze passie voor gezonde en mooie monden. En het contact met u!

Per dinsdag 28 april a.s. zijn wij weer open. Voor spoedzorg maar ook voor uw reguliere tandheelkundige zorg. Medio maart hebben we zelf besloten onze zorg te staken om zo bij te dragen aan het indammen van het coronavirus. Met alle nieuwe inzichten en verbreding van onze kennis hebben we weloverwogen de keuze gemaakt de zorg weer op te starten in lijn met de richtlijnen van de overkoepelende mondzorgorganisaties en het RIVM. Hierbij hebben we een unaniem draagvlak van al onze M3-behandelaars en andere collega´s.

Lees hier verder welke maatregelen we getroffen hebben in verband met uw zorg.

Wat betekent dat voor u?
U kunt uw afspraken weer inplannen via https://m3.nl/mijnm3/afspraak-maken.html of per telefoon. 
Als uw afspraak tijdens de M3-coronasluiting (18 maart-27 april) zou hebben plaatsgevonden dan is deze verzet naar een nieuwe datum. U ontvangt daarover een telefoontje of een e-mail. Mocht dat niet zo zijn, neem dan telefonisch contact op met onze balie.

Screening corona-risicogroep
Helaas moeten we patiënten die tot de corona-risicogroep* behoren voorlopig beschermen voor de risico’s die kunnen ontstaan door een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist. Deze groep mensen kan voorlopig geen reguliere tandheelkundige zorg krijgen. Uiteraard blijft noodzakelijke spoedzorg en niet noodzakelijke reguliere zorg wel mogelijk in overleg. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen zodat we kunnen overleggen wat in uw geval mogelijk is.

*U behoort tot de corona-risicogroep als u een of meerdere vragen met ‘ja’ moet beantwoorden:
- Heeft u of een huisgenoot corona of klachten als verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (>38)?
- Valt u binnen een/meerdere van de volgende categorieën: Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verlaagd is? Heeft u verminderde weerstand tegen infecties door medicatie? Lijdt u aan een chronische hartaandoening? Heeft u een chronische afwijking/functiestoornis van de luchtwegen en/of longen? Bent u diabetespatiënt? Heeft u ernstige nieraandoeningen? Bent u HIV-besmet?

M3 loopt alle geplande afspraken door zodat alle mensen die tot de risicogroep behoren apart worden bekeken in hoeverre behandeling mogelijk is. Let op: de verantwoordelijkheid ligt ook bij uzelf om de afweging te maken of u tot de risicogroep behoort of niet en daardoor uw afspraak wel/niet kan plaatsvinden.

Aangescherpte maatregelen binnen onze werkwijze
Uiteraard heeft M3 Mondzorg naast haar normale hoge hygiënestandaarden ook aanvullende (hygiëne-)maatregelen getroffen met het oog op het ‘nieuwe normaal’. Het gaat te ver deze maatregelen hier op te sommen maar u kunt ervan uitgaan dat wij binnen ons praktijkpand, in ons proces en in de toepassing van onze materialen diverse maatregelen hebben getroffen ter bescherming van u en onszelf.

Aanvullende huisregels met het oog op o.a. extra hygiëne
- Bij binnenkomst van de praktijk desinfecteert u uw handen. Raak zo min mogelijk aan (deurklinken, stoelen etc.).
- Uiteraard geven wij elkaar geen hand meer.
- Ook binnen M3 Mondzorg hanteren we zoveel als mogelijk de anderhalve meter richtlijn buiten de behandelkamer. Houdt u svp rekening met elkaar want het is in de praktijk niet mogelijk looproutes te maken met 1.5 mtr afstand.
- Kom zoveel mogelijk alleen. Komt u met uw gezin, laat dan 1 iemand zich melden aan de balie voor verdere instructies.
- Kom op tijd maar vooral niet veel te vroeg. De wachtruimte is beperkt en/of in de buitenlucht.
- Ook in de praktijk stellen we u enkele gezondheidsvragen. Wij gaan ervan uit dat u daarop eerlijk zult antwoorden.
- Houdt u er rekening mee dat WC’s niet gebruikt kunnen worden door bezoekers/patiënten.
- Doe betalingen bij voorkeur per PIN.
- Gelieve bij CONTACT te kijken voor eventuele specifieke aanwijzingen per vestiging i.v.m. extra maatregelen.

Terug naar het nieuwsoverzicht