Kijk hier voor meer informatie i.v.m. onze coronamaatregelen en onze aangepaste werkwijze/huisregels »

Wij zijn er voor u!

Geplaatst op maandag 14 december 2020

Ondanks de nieuwe lockdown is M3 Mondzorg gewoon geopend volgens de reguliere openingstijden. Voor spoedzorg maar ook voor reguliere tandheelkundige zorg. Met alle nieuwe inzichten en verbreding van onze kennis ten aanzien van het corona-virus kan M3 u de normale zorg bieden volgens de richtlijnen van de overkoepelende mondzorgorganisaties en het RIVM. Hierbij hebben we een unaniem draagvlak van al onze M3-behandelaars en andere collega´s. Voor mensen die in de corona-risicogroep vallen kan individueel worden overlegd of iemand wel/niet behandeld kan worden. Neem daarvoor contact op met onze receptie op de vestiging waar u patiënt bent.

Lees hier verder welke maatregelen we getroffen hebben in verband met uw zorg.

Wat betekent dat voor u?
U kunt uw afspraken weer inplannen via onze website of per telefoon. 

Screening corona-risicogroep
Helaas moeten we patiënten die tot de corona-risicogroep* behoren voorlopig beschermen voor de risico’s die kunnen ontstaan door een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist. Deze groep mensen kan voorlopig geen reguliere tandheelkundige zorg krijgen. Uiteraard blijft noodzakelijke spoedzorg en niet noodzakelijke reguliere zorg wel mogelijk in overleg. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen zodat we kunnen overleggen wat in uw geval mogelijk is.

*U behoort tot de corona-risicogroep als u een of meerdere vragen met ‘ja’ moet beantwoorden:
- Heeft u of een huisgenoot corona of klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (>38)?
- Valt u binnen een/meerdere van de volgende categorieën: Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verlaagd is? Heeft u verminderde weerstand tegen infecties door medicatie? Lijdt u aan een chronische hartaandoening? Heeft u een chronische afwijking/functiestoornis van de luchtwegen en/of longen? Bent u diabetespatiënt? Heeft u ernstige nieraandoeningen? Bent u HIV-besmet?

Let op: de verantwoordelijkheid ligt bij uzelf om de afweging te maken of u tot de risicogroep behoort of niet en daardoor uw afspraak wel/niet kan plaatsvinden. Uiteraard zal M3 er ook alles aan doen om hier alert op te zijn.

Aangescherpte maatregelen binnen onze werkwijze
Uiteraard heeft M3 Mondzorg naast haar normale hoge hygiënestandaarden ook aanvullende (hygiëne-)maatregelen getroffen met het oog op het ‘nieuwe normaal’. Het gaat te ver deze maatregelen hier op te sommen maar u kunt ervan uitgaan dat wij binnen ons praktijkpand, in ons proces en in de toepassing van onze materialen diverse maatregelen hebben getroffen ter bescherming van u en onszelf.

Aanvullende huisregels met het oog op o.a. extra hygiëne en veiligheid
- Het advies geldt een niet medisch mondmasker te dragen in het gebouw van M3 Mondzorg omdat wij op onze vestigingen in de wandelgangen niet de anderhalvemeter-richtlijn kunnen handhaven. Voor bezoekers van de Eerselse vestiging geldt een dringend advies dit ook in de wandelgangen van het Dolium te doen!
- Bij binnenkomst van de praktijk bent u verplicht uw handen te desinfecteren met de alcoholspray die M3 u aanbiedt. 
- Raak zo min mogelijk aan (deurklinken, stoelen etc.).
- Uiteraard geven wij elkaar geen hand meer
- Ook binnen M3 Mondzorg hanteren we zoveel als mogelijk de anderhalve meter richtlijn buiten de behandelkamer.
- Houd svp rekening met elkaar; het is in de praktijk niet mogelijk looproutes te maken met de anderhalve meter richtlijn.
- Kom zoveel mogelijk alleen. Komt u met uw gezin/meerdere personen, laat dan 1 iemand zich melden aan de balie voor verdere instructies.
- Kom op tijd maar vooral niet veel te vroeg. De wachtruimte is beperkt en/of in de buitenlucht. In Valkenswaard zijn de wachtplaatsen zeer beperkt en moeten we u helaas veelal buiten/in de auto laten wachten.
- Ook in de praktijk stellen we u enkele gezondheidsvragen. Wij gaan ervan uit dat u daarop eerlijk zult antwoorden.
- Houdt u er rekening mee dat WC’s niet gebruikt kunnen worden door bezoekers/patiënten.
- Doe betalingen bij voorkeur per PIN.
- Gelieve bij CONTACT te kijken voor eventuele specifieke aanwijzingen per vestiging i.v.m. extra maatregelen.

Terug naar het nieuwsoverzicht